Je potřeba zhodnotit, jak fungují veškerá městská kulturní zařízení – a také jak by mohla a měla fungovat nadále, v budoucích letech. Na tom se podle místostarosty Bohumila Komínka shodli radní při projednávání výstupů pracovní skupiny, která se v posledních měsících zabývala budoucím využitím vyhořelého zámeckého pivovaru.

„Radní vzali na vědomí výstupy pracovní skupiny. Zadali jsme odboru rozvoje, aby zpracoval komplexnější pohled na fungování jednotlivých kulturně společenských institucí. Tato záležitost by měla být hotova do konce února. Potom se v návaznosti na ni budeme dále bavit, kdy bychom mohli na pivovar začít připravovat harmonogram prací, studii jeho využití a další,“ vysvětlil místostarosta.

Téměř nepředstavitelně rozlehlé prostory pivovaru v posledních týdnech prokoukly. Sutiny a trosky po požáru jsou už téměř vyklizené.
Bezdomovci pivovar nezapálili. Radnice tady přesto postaví plot

„Neměli bychom se na pivovar dívat samostatně, ale s pohledem na potřeby Hradce,“ doplňuje místostarosta Bohumil Komínek.

Jako potřeby města u Vajgaru vyjmenovává například chybějící divadelní scénu, ať už malou či velkou, nebo minipivovar s restaurací, který se často objevoval v návrzích na využití komplexu z řad veřejnosti. „Uvažovat můžeme také třeba nad přesunutím kina z areálu Střelnice nebo nad tím, zda by se do pivovaru nemohla přesunout knihovna,“ dokončil.

Téměř nepředstavitelně rozlehlé prostory pivovaru prokoukly. Sutiny a trosky po požáru jsou už téměř vyklizené.
Komise na přestavbu pivovaru se zvětšila