„První z nich se týká finanční podpory na uskutečnění rekreačně-výchovného tábora. Náklady na něj činí 175 tisíc korun s tím, že je zde podmínka finanční spoluúčasti města ve výši 55 tisíc korun,“ objasnila mluvčí radnice Karolína Bartošková. Město zmíněn tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí pořádá v objektu Domu dětí a mládeže v Dolním Radíkově už od roku 2003.

Druhá žádost schválená radními požaduje finance, které mají umožnit žákům 2. základní školy zapojit se do projektu „Poznáváme Českou Kanadu“. „Zde jde o zhruba čtyřicet tisíc korun. Konkrétně se jedná o třídenní pobytový program žáků 4. ročníků s ekologickým a přírodovědným zaměřením, který by se uskutečnil v přírodním parku Česká Kanada v letošním květnu,“ popsala Karolína Bartošková.