V loňském roce hlavně investovali. Největší investicí byla pro organizaci nová vrata za 55 tisíc korun a dále oprava střechy a oprava vah. Hospodářský rok 2009 byl kvůli těmto investicím a dále také kvůli slabší úrodě i hospodářské krizi horší než rok 2008.

„Nižší výnosy jsme měli také z moštování. Navíc se nám čím dál hůře shání pracovníci do moštárny. Akutním problémem, který nás však nyní trápí, je nová účetní. Hledáme někoho, kdo by nám vedl účetnictví a zároveň počítal ještě pět mezd pro ženy, které pracují v prodejně,“ sdělil předseda organizace Jaroslav Pokorný.

Kromě účetní budou zahrádkáři potřebovat také náhradní sílu do prodejny za dlouholetou členku Zdeňku Malinovou, která letos v prodejně nebude. Zdeňka Malinová dostala za svoji dlouholetou záslužnou činnost čestné uznání, poděkování a květinu. Oblíbená zahrádkářská prodejna Na Hradbách by měla být otevřena pravděpodobně po Velikonocích.

Zahrádkáři však kromě strastí hodnotili také radosti. V loňském roce se jim povedla hlavně v září uspořádaná výstava výpěstků, kterou navštívila široká veřejnost a měla velmi dobrou odezvu. Přišlo na ni přes 500 lidí. Na výstavu přispělo zahrádkářům také město Jindřichův Hradec částkou 8 tisíc korun.

„Obdivuji vaši činnost, výstavu jsem rovněž navštívil. Se zastupiteli jsme vám nyní schválili z rozpočtu města pět tisíc korun pro letošní rok,“ komentoval na schůzi přítomný starosta Jindřichova Hradce Karel Matoušek.

Základní organizace má 131 členů, přičemž v uplynulém roce osm členů odešlo a pět nových přišlo. Výbor organizace se schází jednou měsíčně a dále mají zahrádkáři během roku také členské schůze, kde mají kulturní nebo odborný program s přednáškami. Jedním z velkých odborníků je člen organizace Ladislav Zahradník, který na výroční schůzi přednesl téma vhodnosti odrůd jablek pro diabetiky. „Logicky se zdá, že pro diabetiky budou vhodná jablka kyselá, ale není to pravda. Protože podle chemiků mají tato jablka sice víc kyselin, ale také hodně cukru, který díky kyselinám není chuťově znát. Proto jsou pro diabetiky vhodná i ta jablka, která jedí lidé, jež cukrovkou netrpí,“ informoval Ladislav Zahradník.