Na začátku loňského roku, kdy vznikla možnost vyměnit klasickou poznávací značku na svém vozidle za něco speciálního, evidovali na dopravních odborech velké množství dotazů i žádostí o vydání značky na přání. Postupem času ale zájem opadl a například v Dačicích bylo vydáno všehovšudy 14 SPZ na přání. Jak informoval vedoucí tamního odboru dopravy Pavel Gřunděl, 12 z nich mohou občané vídat na vozidlech ve vlastnictví města. „Výhodou je prezentace a zviditelnění města. Je to i vyjádření hrdosti na město. Radnici to ale nic nestálo, protože je od poplatku osvobozena,“ zmínil s tím, že jinak značky vyjdou na 10 tisíc korun. Dačičáci tak městská auta snadno rozliší - vozí totiž značky DAC ICE01 až DAC ICE11. Poslední registračka na přání v Dačicích byla vydána sboru dobrovolných hasičů Dačice - SDH D1882 podle roku založení sboru.
V Dačicích se ale stalo, že přišel zájemce a se svou kombinací čísel a písmen na značku neuspěl, protože už byla vydána někomu jinému. Pavel Gřunděl dodal, že zatímco o speciální značky na přání je zájem poměrně malý, úplně jiné to je se třetí značkou, kterou požívají řidiči na nosiče kol. „O značky na nosné zařízení je velký zájem. Letos jsme jich vydali desítky,“ zmínil.
Ani v Třeboni velký zájem o speciální SPZ nepanuje. Lidé se sice na možnost pořízení nových značek ptali, ale podle informací vedoucího třeboňského odboru dopravy Pavla Zajíčka se nakonec příliš zájemců nevyskytlo. Letos tady vydali sedm registračních značek na přání. Třeboňský úřad ani nebyl nucen kvůli některé z žádostí vést žádné řízení. „Platí, že na značku nelze dávat hanlivá slova, slova podněcující k rasismu, xenofobii a obecně k nenávisti vůči nějaké skupině obyvatel, speciální znaky nebo zkratky orgánu státní správy. Zájemci takový požadavek u nás doposud neměli,“ poznamenal.
Na hradeckém úřadě podle mluvčí Karolíny Průšové za celou dobu o značku na přání požádala zhruba dvacítka zájemců. „Oproti původnímu očekávání o ně příliš velký zájem není. První měsíc se jich vydalo asi pět nebo šest, v současné době je to tak jedna měsíčně. Jedná se zejména o podnikatele, fyzických osob je pár,“ vysvětlila.

Registrační značky na přání:
Od 4. ledna 2016 je možné požádat o registrační značky na přání. Cena jedné tabulky je 5 tisíc korun, na auto tak vyjdou na 10 tisíc korun.
Registrační značky na přání nesmí obsahovat hanlivé nebo pohoršující výrazy, text podněcující k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob, název nebo zkratku orgánu veřejné moci nebo státu. Podle platné právní úpravy tedy RZP může kombinovat velká písmena latinské abecedy a arabské číslice.
Počet znaků v registrační značce na přání je:
a) 5 pro rozměr tabulky 80 x 110 mm (moped),
b) 7 pro rozměr tabulky 200 x 160 mm (motocykl),
c) 8 pro ostatní rozměry tabulek RZ.
Pro RZP je možné použít libovolné latinské písmeno nebo arabskou číslici (bez diakritiky) na libovolné pozici, kdy z rozsahu české abecedy nebude možné použít písmena G, CH, O, Q a W.

Dále je možné požádat o třetí značku k umístění na nosné zařízení (nosič kol), na této značce jsou vylisované dvě šestiramenné hvězdy o průměru 33,5 mm. Vylisované hvězdy jsou provedeny v barvě písmen a číslic. Cena za 1 takovou tabulku je 600 Kč.

Výše uvedené RZP, vydá obecní úřad obce s rozšířenou působností žadateli do 15 dnů od pravomocného rozhodnutí.