Od kdy jsou v Třeboni studenti skláři a oděváři?

Oděváři jsou v Třeboni již od roku 1957 a skláři v Chlumu u Třeboně byli dokonce už v roce 1946.

Proč se zemědělské učiliště spojilo se sklářskou školou z Chlumu u Třeboně?

Důvodem byl prodej sklářského podniku a škola se musela vystěhovat. Do Třeboně přešli jen obory zabývající se malbou nebo broušením skla – název školy se změnil ze Středního odborného učiliště zemědělského na Střední odbornou školu, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Třeboň.

A dále přicházely jaké změny?

V roce 2006 došlo k dalšímu sloučení se Střední průmyslovou školou oděvní. Důvodem byl razantní pokles zájemců o oděvní obory - oděvnictví, krejčí. Došlo k obměně oborů a škola zůstala v původní budově, opět se měnil název školy na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště, Třeboň. V roce 2012 proběhlo poslední sloučení s Obchodní akademií, Třeboň. Ze stejného důvodu jako u oděvní školy – studenti a část pedagogů se přesunuli na Vrchlického ulici a původní budova Obchodní akademie se opustila. Opět došlo ke změně názvu na současný. Poslední dvě sloučení byla hlavně z ekonomických důvodů.

Sklářský obor je na jihu Čech ojedinělý, popište mi, jaké uplatnění studenti mají?

Protože bývalí skláři ubývají, tak firmy mají těchto odborníků nedostatek, takže je o naše absolventy poměrně zájem. Absolventi tedy dělají ve sklářských firmách jako jsou třeba malé rodinné sklárny. Nebo se uplatňují v podnicích s výtvarným zaměřením, nebo odcházejí na vysoké školy.

Vědci, ochránci přírody a s nimi i veřejnost mají nyní unikátní šanci nahlédnout do života divoké šumavské vlčice. Podařilo se ji odchytit a nasadit jí telemetrický obojek.
Loví radši ovce nebo jelena? Obojek odhalí zvyky divoké vlčice

Kdo se hlásí na sklářský obor?

Na sklářský obor přicházejí zájemci, které sklo vyloženě oslovilo, co se týká zájmu, tak nejvíce zájemců je o Modelářství a návrhářství, potom o Výtvarné zpracování skla a nejméně o Obchodní akademii.

Jak vnímáte to, že se studenti učili dva měsíce on-line? Jak probíhalo šití nebo práce se sklem na dálku?

Distanční výuka je hezká věc, ale nikdy plně nenahradí prezenční výuku. A to nemluvím odborném výcviku, ten prostě distančně dělat nelze, obzvlášť u některých oborů. Šicí stroj ještě můžete mít doma, ale brousící stroj nebo svářečku asi těžko.

Komplex škol nabízí tyto studijní obory - Obchodní akademie, Cestovní ruch, Modelářství a návrhářství oděvů, Výtvarné zpracování skla, Mechanik opravář motorových vozidel, Opravář zemědělských strojů, Sklář-zušlechťovatel skla(broušení, malba), Výrobce bižuterie a Ošetřovatel.

Komu byste doporučil v dnešní době tyto maturitní umělecké obory?

To se těžko doporučuje, uchazeč musí být na oba obory výtvarně na výši a už musí mít sám představu, co by ho více bavilo. Zájem o tyto dva umělecké obory je, dá se říct, stabilní. Bylo období asi před osmi lety, kdy zájem trochu opadl, ale dnes jsme se vrátili na původní čísla. Modelářů je vždy 20 – 25, sklářů 10-15.

Máte obavu z letošních maturit u uměleckých oborů vzhledem k dlouhodobé distanční výuce?

Studenti tvoří ve čtvrtém ročníku maturitní práci od návrhu po realizaci a u maturity ji obhajují. Současný stav jim malinko komplikuje realizaci jejich prací, i samozřejmě přípravu k maturitě, ale věřím že to zvládnou jako maturanti na jaře.

Jaký úspěch nebo zajímavost, byste vyzdvihl v historii nebo v současnosti studijních oborů?

Určitě šití šatů v roce 2010 pro miss. Šaty byly šité z pravých rybích šupin. Skláři zase vyrobili soupravu tří váz pro bývalého pana prezidenta Václava Klause, dostal je jako dar od Jihočeského kraje. Sklářské práce se jinak prodávají až v Číně v Donghaji. Našim nejlepším absolventem ze sklářů je František Jungvirt, který má dnes již samostatné výstavy a účastní se mezinárodních projektů, soutěží a výstav.