Jednat budou o možnostech koupě či prodeje několika pozemků, dále o převzetí původního průtahu městem od Správy a údržby silnic nebo o práci finančního a kontrolního výboru.

Jedním z bodů jednání je také obecně závazná vyhláška, která by měla omezit konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích města.