O zadání veřejné zakázky na důkladnou rekonstrukci kuchyně rozhodli radní města. „V rámci této rekonstrukce se provede vybourání stávajícího povrchu podlah a obkladů, bude provedena nová izolace na upraveném základním betonu včetně částečné izolace stěn. Nově budou osazeny velkoplošné nerezové kanálové vpusti. Budou vyměněny přívody vody a elektrické rozvody. Nově bude řešen úsek mytí nádobí včetně tunelové myčky o dostatečné kapacitě,“ vyjmenoval některé z očekávaných prací starosta města Stanislav Mrvka.