Logo Deník na návštěvě.Logo Deník na návštěvě.Zdroj: Deník

Jaké jsou kroky starosty, který v obci působí od roku 1994?

Starosta pracuje zhruba tak, jak pracuje zastupitelstvo, to je vždy moc důležité. Já jsem měl štěstí, že si zdejší zastupitelstvo nehrálo na politické kluby a vždy jsme se v drtivé většině na věcech domluvili. Jsem přesvědčený, že pokud je chystaný projekt dobrý, tak se dotace na něho dříve nebo později najdou. Můj cíl není procházet dotační příležitosti, naopak jdeme cestou, kdy zvažujeme, jaký projekt by byl v obci přínosný. Mám radost, že se podařila uskutečnit například pravidelná akce Setkání rodáků. Pořádáme rodáky jednou za tři nebo čtyři roky. Půl roku dopředu se připravujeme na toto setkání. Dorazí tak 300 lidí. Také musím zmínit rok 1998, kdy jsme se stali Jihočeskou vesnicí roku a třetí nejúspěšnější obcí v České republice.

Je v Novosedlech velký zájem o bydlení?

V roce 2007 jsme vykoupili pozemky pro následnou výstavbu čtrnácti rodinných domů, parcely jsme zasíťovali a následně jsme je prodali. Parcely jsou dnes zastavěny rodinnými domy. Nyní hledáme prostory, kde bychom další bydlení umožnili v rámci bytové individuální výstavby. V roce 2015 jsme předělali úpravnu vody v části na Jednotách na bytový dům s osmi byty pro příjmově vymezené osoby. Celé je to obsazené.

Kolik tu žije obyvatel?

Máme 451 lidí v Novosedlech a další žijí v místních částech: 116 lidí žije v Kolencích a 130 lidí v Mláce.

Sněhová pokrývka se držela v Jindřichově Hradci a okolí i v pondělí po dopoledni.
OBRAZEM: Podívejte se, jak v pondělí nasněžilo na Jindřichohradecku

Čím je vesnice zajímavá pro lidi?

Během 25 let jsme postupovali samozřejmě podle programu obnovy venkova…udělali jsme opravy místních komunikací, vybavili jsme okolní obce cyklostezkami. Cyklostezka vede z Novosedel na Rožmberk, dále máme cyklostezku z Novosedel na Jednoty, tedy směrem na Jemčinu. Ve škole jsme v roce 2006 provedli rekonstrukci sociálního zařízení. Vloni jsme například vybudovali venkovní učebnu. Škola je výkladní skříň obce. Každý kdo sem přijede, školu obdivuje…

Máte tu i hasičárnu a fotbalové hřiště…

Od roku 2019 tu máme novou hasičskou zbrojnici. Zde byl ne zcela dobře udržovaný pozemek. Stavba vyšla zhruba na 7,5 milionu korun. Z obecních financí putovalo asi 1,5 milionu korun. Pro lidi je atraktivní místní víceúčelové hřiště. Také ve spolupráci s manažerem veselských akcí, pořádáme letní kino. Promítali jsme tu třeba Bohemian Rhapsody, což byl trhák. Přišlo asi 300 lidí.

Do čeho obec vloni investovala?

Rekonstruovali jsme místní komunikace včetně chodníků, součástí byla i obnova veřejného osvětlení. Vybudovali jsme nové parkovací plochy na návsi. Máme za sebou novou formu odvodnění. Zajistili jsme lepší bezpečnost pro chodce. Postavili jsme venkovní učebnu žákům, jak jsem již zmínil. Opravili jsme i komunikaci pod kostelem…

Parkoviště Jitřenka v Jindřichově Hradci bude nyní bezplatné, jako náhrada za parkovací místa pod Parkány.
Na Jitřence v Jindřichově Hradci zaparkujete dočasně zdarma

Jaké máte investiční plány letos?

Projektová příprava druhé etapy rekonstrukce návsi od kapličky po pekárnu, dále oprava místní komunikace k zemědělskému areálu v Kolencích, stavební úpravy bytů v Mláce a řada dalších drobnějších akcí.

Jak dlouho tu máte pekárnu?

Místní pekárna je soukromý subjekt, který tu je třicet let. Objekt pronajímá obec. Nyní jim ale odpadají dodávky pečiva, takže situace pro pekárnu není moc příznivá. Zaměstnávají zde nejen místní občany. Pekárna rozváží pečivo i po kraji.

Kromě pekárny je v Novosedlech a místních částech vícero hospod.

Ano, v obci máme osm hospod. V Kolencích je navíc rodinná farma, kde se pěstuje a prodává zelí. Od roku 2013 je také v provozu mlékárna pana Auského v Mláce.