Školy dávají známky žáků i na internet

Školy často využívají internetový systém, který jim to umožňuje.
Internetovou žákovskou knížku zavedlo jako jedno z prvních Gymnázium v Dačicích. ,,Systém funguje přes dva roky. Děti na nižším stupni gymnázia mají stále klasickou žákovskou knížku. Rodiče ostatních studentů dostali přístupové jméno a heslo a na stránkách školy se mohou kdykoli podívat na známky svého dítěte,“ přiblížil ředitel gymnázia Aleš Morávek.
Učitelé musí alespoň jednou týdně známky zaznamenat do systému. Podle Morávka je u každé známky ještě napsáno, jestli je z ústního nebo písemného zkoušení a na jaké téma.

,,Systém známek na internetu pro rodiče jsme zavedli v říjnu loňského roku. Rodiče se na stránkách dozví nejenom, jak jejich dítě prospívá, ale i jaké jsou změny v rozvrhu a jaké akce se chystají,“ uvedla ředitelka Gymnázia v Třeboni Jana Coufalová. Rodiče jsou se systémem spokojeni. Učitelé už méně, je to pro ně totiž práce navíc. Podle Coufalové systém ale zvýšil důvěru mezi učiteli a rodiči.
Na Obchodní akademii v Jindřichově Hradci internetovou žákovskou knížku nemají. ,,Takové řešení se nám nezdá vhodné. Svým studentům důvěřujeme a zatím se nám klasický systém osvědčil,“ přiznala ředitelka školy Danuše Chromá.

Rodiče studentů obchodní akademie tak mají možnost získat oficiální přehled známek svých dětí jen každé čtvrtletí na informačních odpolednech. ,,Pokud se rodiče nedostaví, mají možnost o lístek se známkami požádat. Pokud je na tom někdo s prospěchem špatně, dostanou jeho rodiče doporučený dopis,“ upřesnila Chromá.

Stejné možnosti přístupu ke známkám teď mají rodiče zletilých i nezletilých dětí. Dříve totiž platilo, že studenti starší 18 let museli s poskytnutím informací o známkách rodičům souhlasit.

Eliška Bučinová