„Vysoutěžili jsme si zhotovitele dopředu, abychom mohli začít hned, jak děti opustí lavice. Do konce srpna chceme stihnout alespoň 95 procent prací, abychom co nejméně narušili chod školy," informoval starostaPetr Nekut.

Důvodem k provedení rekonstrukce byla především snaha o snížení spotřeby tepla, ale také zlepšení tepelné pohody zejména v podkroví nové budovy. „Byly tady problémy s tepelnou hygienou, které se takhle podaří vyřešit. Ale těšíme se i na nový vzhled budovy," podotkla ředitelka řečické základní školyJana Hýbkováa upozornila tak na to, že součástí rekonstrukce je rovněž nová fasáda.

Samotná příprava projektu začala již v loňském roce, kdy město podalo žádost o dotaci z Operačního programu životního prostředí. „S žádostí o dotaci jsme uspěli u tělocvičny, v případě školního pavilonu budeme zateplení provádět z vlastních prostředků," upřesnil Petr Nekut.

Celkové náklady se přitom vyšplhají na částku přibližně pěti milionů korun. „V případě tělocvičny dotace pokryje 85 procent nákladů," dodal.

Tato investice však není zdaleka poslední, kterou město ve prospěch školy plánuje. „Z našich prostředků chceme dále provést i některé opravy, a to zejména na zadním oplocení areálu, včetně výměny staré brány, nátěry a opravy ohradní zdi," vyjmenoval starosta.

Dalším krokem bude podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad. Prostředky by město chtělo využít na pořízení nového vybavení školy nábytkem, interaktivními tabulemi, pomůckami do odborných učeben a počítači v celkové hodnotě přesahující 3,5 milionu korun.

„Doufejme, že budeme úspěšní a naše škola se posune opět o velký kus dopředu," uzavřel Petr Nekut.

Petra Jouzová