Jak uvedl náměstek hejtmanky, Jaromír Novák, který má majetek v gesci, žádný z odborů neprojevil o tento objekt ani jeho využití zájem. „Je to pro majetkáře zbytný majetek,“ dodal.

BEÚPLATNĚ TO NEPŮJDE

Jihočeský kraj podle jeho slov obci již budovu nabídl za odhadní cenu 12 milionů korun. „Několikrát jsme s nimi jednali, nabízeli jsme zámek i za polovinu, ale s omezujícími podmínkami, ani na jednu nabídku však obec nereagovala,“ vysvětlil Jaromír Novák.

O bezúplatném převodu nemůže být řeč. „Bezúplatně převádíme pouze pozemky a případně objekty související s dopravou, nikoliv jiné nemovitosti,“ zdůraznil.

Obec podle jeho vyjádření nic nenechala kraji zadarmo. „Prostě v době, kdy bylo všechno a všech v té budově zřídil stát domov důchodců. Zda to obci kompenzoval, to nevím. My jsme objekt spolu s příspěvkovou organizací převzali v rámci delimitace resortu sociálních služeb,“ osvětlil náměstek hejtmanky.

Objekt už mohli dávno prodat nebo nabídnout v aukci. „Kdyby za panem starostou nestáli vlivní přímluvci, možná by si tam už dávno nějaký zájemce vybudoval honosné sídlo,“ tipuje.

JEN ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

V současnosti je budova ve správě budislavského senior domu a dochází jen k základní údržbě. Jak přiblížil starosta Pavel Novák, historická budova je vlhká a v podstatě chátrá. „Kraj by se o svůj majetek měl trochu více starat, sečou tu jen trávu, vevnitř se netopí, neuklízí se a budova degraduje,“ popsal aktuální stav.

close Po rekonstrukci v roce 1980 byl v tučapském zámku zřízen domov pro seniory. Jeho obyvatelé byli přestěhováni v roce 2015, většinou do nového zařízení v Bechyni, od té doby zeje prázdnotou a chátrá. info Zdroj: Deník/ Lenka Pospíšilová zoom_in Zámek v Tučapech, číslo popisné 1, se nachází v samém jádru obce, na místě, kde kdysi stávala tvrz, kterou postavil v letech 1359 - 1366 Tomáš z Tučap. Do současné podoby byl objekt přestavěn v roce 1893. Poslední majitelkou do roku 1945, kdy byl zámek zkonfiskován, byla Eliška Weberová provdaná Kreibichová. Poté Národní pozemkový fond při ministerstvu zemědělství, dekretem ze dne 7. prosince 1945 přidělil zámeckou budovu obci na zřízení měšťanské újezdní školy. Po rekonstrukci v roce 1980 v zámku fungoval až do roku 2015 domov pro seniory. Pro budovu jsou typické tři věžičky kruhovitého půdorysu a historické průčelí z 19. století, objekt je dvoukřídlý a patří k němu terasa a malý park. Na zadní straně jsou naistalovány i solární panely pro ohřev vody.

Opravený zámek, v relativně dobré kondici má oprýskané zdi, zarůstá křovím a na střeše se daří mechu i lišejníku. „Nám patří pozemky, kraji opuštěný dům, podle mě je to ideální stav na spolupráci v rámci sociálních služeb. Jen to chce najít kompromis,“ míní tučapský starosta.

Podle něj je to velká škoda nechat takový objekt ladem. „Rádi bychom sehnali investora, který by provozoval sociální služby korespondující s požadavky Jihočeského kraje, pozemky naproti by šly využít k dalšímu rozvoji, přístavbě kapacity,“ sdělil svou vizi.

NEMĚLI PLÁN

Bývalé vedení kraje podle jeho slov udělalo chybu, že už od začátku nemělo připravený plán. „Než zavřeli domov seniorů mohli jednat se samosprávou, jestli o to nemá zájem,“ míní Pavel Novák.

Kraj se snaží chovat jako řádný hospodář, nechce na tom tratit. „V tuto chvíli je třeba se dohodnout. Rozumím kraji, že majetek nevyhovuje standardům na sociální služby, mohla by se snížit kapacita, nelze však očekávat, že to bude ekonomické,“ řekl s tím, že myslí, že konečně s krajem našli společnou řeč.

ROZHODNE NOVÉ VEDENÍ

„Komfortně a férově jsme se domluvili, že se k jednání vrátíme po volbách,“ uzavřel Pavel Novák s tím, že počká, jak se na tento problém bude dívat nové vedení.