Jedná se o kapli Panny Marie Římovské, která byla postavena roku 1914. Její osud byl za totality hodně pohnutý. Nacházela se totiž v pohraničním pásmu a po druhé světové válce byla značně zdevastovaná. O činnosti vojáků svědčí zachované vyryté nápisy v omítce na jedné straně.

Chátrající kapli nechala v letech 2017 - 2018 opravit na své náklady obec Číměř, které pozemek i sakrální stavba patří.

Zdroj: Deník/Lenka Novotná

Jak se uvádí na www.znicenekostely.cz, kaple byla postavena u samostatně stojících domků na Americe ve válečném roce 1914, a to domkářem a ševcem Thomasem Grausamem z č.p. 14 před jeho domem jako poděkování za uzdravení (není uvedeno, kdo se uzdravil): "Kaple byla zasvěcena Panně Marii Římovské. Není známo, zda dříve byla vyzdobena sochou nebo obrazem. Po 2. světové válce a vzniku pohraničního pásma byly všechny domy v Americe zbourány, zůstala stát jen kaple, avšak ta chátrala. Kaple je také nazývána podle donátora "Grausam-Kapelle". I k této kapli se vydávala před 2. světovou válkou procesí."

Nyní kaple září "novotou" do krajiny. Má nový krov, střechu, ve dveřích a oknech kované mříže. Uvnitř se nachází nádherná socha svaté Kateřiny v životní velikosti.

V těsném sousedství stojí bunkr postavený těsně před zabráním Sudet v roce 1938. Domy bývalé osady Amerika se podle www.perslak-novyvojirov.cz nacházely na louce mezi lesem a Koštěnickým potokem. Pocházely vesměs z období kolem přelomu 19. a 20. století, počátkem 50. let byly v souvislosti s budováním „železné opony“ vysídleny a poté zbořeny, v terénu jsou dnes patrné pouze hromady kamení nebo zbytky základů.