Prostranství naproti Švecovým kolejím zabíralo ještě před nedávnem jedenáct garáží. Ty ale město nechalo zbourat a na jejich místě vzniklo 30 nových parkovacích míst, která budou moci řidiči do konce srpna využívat. Na demolici garáží kvůli stavbě nového parkoviště plynule navazuje další akce.

„Rada města schválila návrh zadání veřejné zakázky na vybudování místa pro přecházení a parkovacích stání v Husově ulici. Předmětem veřejné zakázky je zřízení nového místa pro přecházení v Husově ulici, úprava dopravního značení a úprava organizace parkování na ploše před budovou studentských kolejí,“ upřesnila mluvčí jindřichohradecké radnice Eliška Čermáková. Se stavbou by se mělo začít 16. října a potrvá zhruba měsíc. Zatím není jasné, jaký režim bude na nově vzniklém parkovišti fungovat. Rozšíření parkoviště vyšlo městskou kasu na necelé dva miliony korun.

Rekonstrukce vyhlídkové věže u Děbolína se odsouvá na podzim.
Rozhledna u Děbolína volá po rekonstrukci. Poškozené části kryje lepicí páska

Radnice dlouhodobě řeší také problematické parkování na jindřichohradeckých sídlištích. V rámci projektu Změň Vajgar jsou v plánu podzemní garáže ve vnitrobloku největšího ze sídlišť. "V září by mělo proběhnout veřejné projednání, kde obyvatelům představíme tento záměr. Zatím není dořešená právní otázka a bude se ještě pilovat, jaká organizace by projekt zastřešila. Osobně se kloním k otázce družstva, které by za tímto účelem vzniklo,“ přiblížil jindřichohradecký starosta Michal Kozár a dodal, že ještě v letošním roce odstartuje projekt na komplexní proměnu dalšího ze sídlišť s názvem Změň Hvězdárnu. První výstupy z této studie by město mohlo mít k dispozici koncem příštího roku.

Budoucnost dopravy v Jindřichově Hradci bude i tématem veřejného projednání, které se chystá na 18. září od 16 hodin v kinosálu KD Střelnice. Centrum dopravního výzkumu zpracovalo pro město strategický dokument, který má pomoci ke zlepšení dopravní situace. Jeho součástí bylo i dotazníkové šetření mezi obyvateli města ze začátku roku. Na programu veřejného projednání budou kromě výsledků této ankety také analytická a návrhová část.

Stavební firma chystá pro nový retail park potřebnou infrastrukturu.
Nový retail park u Třeboně bude bez Lidlu. Víme, v jakých obchodech si nakoupíte

„Jde vlastně o aktualizaci koncepce dopravy ve městě a výhled do roku 2040. Jde o to, jaké kroky je potřeba udělat například k omezení vjezdu do centra, abychom měli záchytná parkoviště s dostatečnou kapacitou nebo jak se bude vyvíjet doprava z jednotlivých tahů a co by bylo potřeba dobudovat co se týče obchvatu,“ vyjmenoval některá z témat starosta města Kozár. Komplexní dopravní koncepci město zveřejní na svých stránkách začátkem září.