Rodiče, kteří předpokládají nebo vědí, že jejich dítě má vzdělávací potíže, mohou kontaktovat některou ze speciálních škol na Jindřichohradecku. Mateřská, Praktická a Základní škola v Jarošovské ulici v Jindřichově Hradci je zřízena pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a zajišťuje také vzdělání v odpovídajících programech pro žáky s mentálním postižením lehkého, středního i těžkého stupně, s vícečetným postižením a pro žáky s lékařskou diagnózou autismus.

„Dětem s těžkým mentálním postižením a ze znevýhodněného sociokulturního prostředí umožňujeme také předškolní docházku do přípravného stupně a přípravné třídy. Rodiče, kteří se dostaví se svými dětmi k zápisu, by sebou měli mít rodný list dítěte a případnou další dokumentaci, která souvisí se školní docházkou. Například rozhodnutí o odkladu školní docházky, doporučující zprávu z pedagogicko psychologické poradny, speciálně – pedagogického centra a podobně,“ informovala zástupkyně Základní, Mateřské a Praktické školy v Jindřichově Hradci Hana Hladovcová.

Přípravná třída jindřichohradecké základní školy je určena pro předškolní děti do 5 let, jde o děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. První třída Základní školy praktické je pak určena pro děti s lehkou mentální retardací. První třída základní školy speciální je pro děti s těžšími formami mentálního postižení. Přípravný stupeň Základní školy speciální je zřízen pro děti s těžkým mentálním postižením, které ještě nejsou připraveny na vstup do první třídy speciální základní školy. Rehabilitační třída je zřízena pro děti s těžkým vícečetným postižením, které nesplňují kritéria pro zařazení do speciální školy. Auti – třída je pro děti s lékařskou diagnózou autismus.