Mnohá pohřebiště jsou neznámá a zapomenutá, jiná byla objevena teprve nedávno, například ve Starém Martinově a v Josefovce na západní Ukrajině. Posledně jmenované pohřebiště bylo nalezeno v červenci 2017 během Expedice Hodov, a to díky místním starousedlíkům, kteří nás upozornili na kamennou mohylu, stojící na místním hřbitově. Při následujících expedicích Hodov a Josefovka (červenec a říjen 2018), byla u zmíněné mohyly, jež se tu dochovala z 1. světové války, vztyčena tabulka v ukrajinském a českém jazyce. Ta případné poutníky informuje o tom, že jsou zde pohřbeni příslušníci jindřichohradeckého 75. pěšího pluku. Zároveň byla členy Expedice Josefovka mohyla očištěna od vrstvy mechu. V únoru tohoto roku pak došlo k jejímu zapsání do Centrální evidence válečných hrobů, kterou vede Ministerstvo obrany ČR a v současnosti probíhá vypracovávání seznamu zde pohřbených vojáků. Ti zde především padli v srpnových bojích v roce 1916. Prozatím se mi podařilo v archivech vyhledat přibližně 70 jmen.

Na daleko lepším stupni bádání jsme ve Starém Martinově, kde se také dochovala kamenná mohyla, která má být v blízké době rekonstruována péčí Ministerstva obrany ČR. Nachází se na staré části místního hřbitova a podle posledních poznatků zde má být pochováno více než 200 vojáků, především české národnosti, kteří tu zahynuli od 23. do 28. června 1915 během těžkých bojů o tuto obec. Číslo ale bude jistě vyšší, neboť u řady padlých se nedochoval záznam o místu pohřbení. Ze 75. pěšího pluku se mi podařilo dohledat 66 padlých z této bitvy, rodáků z Jindřichohradecka, Třeboňska, Pelhřimovska a Soběslavska. Z nich je ve Starém Martinově prokazatelně pohřbeno nejméně 43, kteří zde i přímo zahynuli. Další mají své hroby v okolních obcích, jako např. poručík Jaromír Holý z J. Hradce, pohřbený v nedalekém Rohatyně.

Cílem všech těchto aktivit badatelů, ať už jsou z jakékoliv expedice, je vrátit zapomenutým mrtvým vojákům, těmto zpravidla nedobrovolným obětem 1. světové války, důstojné pietní místo a v neposlední řadě vytvořit seznam padlých a pohřbených.

Miloslav Sviták