Jak by se měla podle vás situace okolo obchvatu dál vyvíjet a co by bylo pro město nejlepším řešením?

Milan Točík (Moravané): Podle mého názoru by se mělo pokračovat ve zpracovávání studie proveditelnosti. Měla by nám dát odpovědi na všechny otázky okolo navrhované varianty obchvatu. Navrhovaná trasa má výhodu, že je krátká a navíc  by řešila nejenom tranzit, ale i dopravu přes město – z Červeného Vrchu k TRW-DAS.

Pavel Antonů (SNK ED): Veřejnost nerozhodnutí na posledním zastupitelstvu nese nelibě, takže je logický krok vedení města, znovu hlasovat. Nemám tolik zkušeností, abych rozhodnutí pro navrhovanou variantu uměl ustát hlavně sám před sebou. Cítím zde rozpor, ale bohužel, nikdo ze zastupitelů neovlivní postoj Centropenu.

Vlastimil Švec (KSČM): V rámci opozice dál o situaci diskutujeme, ale jsem přesvědčený, že stále není dostatek informací k navrhované variantě. Měla by se udělat i vizualizace třeba přemostění Centropenu, vyhodnotit možná rizika a pak teprve rozhodovat. Samozřejmě jsem pro obchvat, ale ve vztahu k Centropenu váhám.

Luboš Stejskal (ČSSD): Měla by se dojednat jiná trasa, aby nebyl obětovaný Centropen. Už jednou jsem to zažil s nemocnicí, kdy přišlo o práci dvě stě lidí a nechci, aby odešel další zaměstnavatel. Radnice  za 17 let požadavkům Centropenu nevyhověla. Měla by se znovu rozjet jednání kraje s městem a domluvit náhradní variantu.

Richard Tůma (ODS): Vždycky bude takovouto stavbou někdo dotčený, nelze ji provést tak, aby vyhovovala všem. To samozřejmě vím, ale všechna pozitiva převažují v daleko větší míře nad negativy. Studii dalších alternativních tras  jsem si samozřejmě prostudoval a prošel a varianta z územního plánu je nejreálnější.

Lubomír Kloiber (Změna pro Dačice): Jednotlivé varianty obchvatu by měly být natolik specifikované, aby si zejména občané mohli udělat kompletní názor na to, zda se prosazuje správná varianta. Když se dostaneme do situace, že budeme hlasovat tak dlouho, aby to pasovalo vládnoucí skupině, tak jsme pohřbili demokracii.

Miroslav Dvořák (KDU-ČSL): Situace by se měla dál vyvíjet tak, abychom schválili trasu navrhovanou v územním plánu. Respektovat trasu danou územním plánem je za daných podmínek pro město nejlepším řešením. Vždycky se do něčeho takovou stavbou zasáhne.

V anketě k tomuto článku můžete hlasovat i vy.