Revitalizace parku. Dvě slova, která se v hradeckých ulicích v posledních měsících ozývají hodně často. O dalším osudu jindřichohradeckých Husových sadů rozhodli zastupitelé města po více než hodinové zapálené diskuzi na svém středečním zasedání.

Na zastupitelstvu byli přítomni i pražští architekti, kteří nejprve znovu představili celý svůj návrh a poté zodpovídali dotazy jednotlivých zastupitelů. „Naší snahou bylo odstranit prvky, které narušují charakter parku, a ty původní posílit,“ uvedl architekt Jaromír Kosnar.

Podle jeho slov v současnosti tvoří převážnou část parku stromy, kterým je sedmdesát nebo osmdesát let, jsou v poměrně špatném stavu a jsou již za zenitem své životnosti.

Odborníci ve svém návrhu revitalizace rozdělili současné dřeviny v parku do pěti kategorií, označených čísly jedna až pět. Pod stupněm hodnocení číslo pět, tedy nejlepší stav, se neskrývá ani jeden ze stromů a keřů. Naopak ve stupních jedna a dva, tedy maximálně pětiletá životnost a havarijní stav, je drtivá většina zeleně z parku. Musí se proto vykácet a znovu osadit.

Nové stromy, které do Husových sadů v budoucích několika letech přibudou, zahrnují především nové jírovce, lípy i několik javorů a jasanů. Hlavní linie parku, promenádní alej, zůstane zachována a bude z obou stran znovu osazena kaštany. Druhou alej, tu blíže ke 2. základní škole, olemují lípy.
„Chtěli jsme zachovat i vodní prvek, proto jsme navrhli nahrazení stávající oplocené fontány prostou dlažbou, ze které bude tryskat voda. Zamezí se tak nebezpečí zranění a děti i dospělí se budou moci v parných dnech osvěžit,“ vysvětlil Kosnar.

Mezi další novinky, které se v parku nejspíš objeví, patří pítko ve střední kruhové části nebo hodinový sloup.

V prostorách parku je vymezené i travnaté hřiště například na hru pétanque nebo zvláštní umělecké dílo, sloužící k odpočinku lidí. To v některých zastupitelích vyvolalo nevoli.

Ještě před hlasováním navrhli zastupitelé hlasování o odložení rozhodnutí a vytvoření alternativy k současnému plánu, která by řešila postupné nahrazování starých stromů novými. Sedm hlasů pro ale nestačilo.

Při nejdůležitějším závěrečném hlasování ruku zdvihlo 17 zastupitelů, což je dostačující počet. Proti byl jenom bývalý starosta města Karel Matoušek, osm ze zastupitelů se důležitého hlasování zdrželo.

Při celé diskuzi padl například i dotaz, kdy se nově vysazené stromky promění v plnohodnotný park, jak ho známe dnes. Architekti uvedli, že zhruba deset let.

Stromky, které zde budou v příštích letech nově vysazeny, budou mít kmen vysoký asi 2,5 až 3 metry, i s korunou budou podle architektů měřit až šest metrů.