Rada města Dačice totiž doporučila ke schválení zastupitelstvu města návrh o rozdělení příspěvku v celkové výši přes 93 tisíc korun z rozpočtu města na opravu památek v rámci programu Regenerace městské památkové zóny a městské památkové rezervace. „Peníze budou použity na několik objektů,“ informoval dačický tajemník Karel Macků.

Zároveň dačičtí radní schválili návrh odboru kultury a cestovního ruchu na rozdělení státní finanční podpory na obnovu památek v tomto programu.