„My jsme dávali celá léta padesát tisíc a myslím, že to bylo dostačující. Je to subjekt, který podporuje podnikatele a ti mu odvádějí příspěvky,“ zmínila bývalá starostka Terezie Jenisová (KDU-ČSL). K tomu doplnila místostarostka Jana Grammetbauerová (ODS), že JHK má kancelář v prostorách města a platí nájem 50 164 korun. „Většina těch peněz, které jim poskytneme, se nám vrátí v nájmu. A na činnost zůstane jen rozdíl,“ dodala.

Do diskuze se zapojil i zastupitel Petr Michal (OMMO), který také s navýšením příspěvku nesouhlasí. „Podíval jsem se, co nám tu komora do konce roku nabízí. Jsou to pouze čtyři akce, které se jmenují Dotace pro podnikatele, Silniční daň v praxi, Burza škol a Mladí a problémoví zaměstnanci - jak se k nim chovat,“ vyjmenoval zastupitel Michal. Dále upozornil, že v příloze žádosti o dotaci je například využití peněz na ranní kávy a podnikatelské snídaně. „A ze všeho nejvíc mne zarazila příloha veřejnoprávní smlouvy, ve které bychom se zavázali k tomu, že umožníme účast zástupců příjemce v komisích pro výběrová řízení, aktivní účast v komisích města nebo spolupráci s lékařskou službou první pomoci. Nepřipadá mi to jako duchaplné využití prostředků. A kromě toho, ze čtyř akcí, které jsem jmenoval, jsou tři zpoplatněné. Takže je to komerční,“ uvedl Petr Michal.

Místostarostka mu oponovala tím, že pokud JHK pořádá nějaké kurzy nebo semináře, poskytuje je zaměstnancům města zdarma. „Oblastní kancelář vykonává také jakousi funkci živnostenské komise, pořádá setkání s místními podnikateli, kam nás pravidelně zve, a mapuje jejich potřeby. Není to tak, že by tu nedělali žádnou činnost nebo služby pro město. A co se týká zpoplatnění kurzů, není snadné a levné zajistit kvalitní školitele,“ poznamenal starosta Jan Váňa (ODS). Vyzdvihl také Burzu škol, která je pro školy i školáky a jejich rodiče hodně užitečná. „Burza škol je jedinečná. Nemusíme na úřad práce do Jindřichova Hradce, můžeme už od osmé třídy začít žáky směrovat a dokonce tam chodíme i se sedmou třídou. Děti tam vidí své spolužáky, kteří jim řeknou, jaké to na nabízených školách je. A odpoledne tam jdou ještě s rodiči. Opravdu je to oblíbená akce a hodně kvitovaná,“ podotkla zastupitelka Jana Polčáková (ANO 2011), která je ředitelkou Základní školy Na Sadech 375.

Jiří Vopátek (SZ) se zase pozastavil nad tím, jak souvisí výše příspěvku od města s tím, že je třeba sem pozvat kvalitní školitele odjinud. „To je přece čistě jejich věcí. A právě proto jsou sdruženi v hospodářské komoře, aby se sdružili i finančně a toho odborníka si sem natáhli. A taky si ho zaplatili. A také se chci zeptat na zmiňovanou spolupráci s lékařskou službou první pomoci. Pokud já vím, tak jejím zřizovatelem není ani město ani hospodářská komora. V čem tedy spočívá? A také se chci zeptat, zda mají možnost obyvatelé města získat od JHK zvýhodněné služby právníka, protože to také stojí v příloze smlouvy, kterou schvalujeme,“ dotázal se Jiří Vopátek.

K dotazům a připomínkám zastupitelů se vyjádřil předseda oblastní kanceláře JHK v Třeboni Lubomír Skála, který se pondělního jednání zastupitelů zúčastnil. „Když se bude dařit podnikatelům, tak se bude dařit městu. My organizujeme i spoustu dalších aktivit, například exkurze pro střední školy. Co se týká právního zabezpečení, tak pokud se na nás občan obrátí, my mu pomoc zabezpečíme v rámci pravidel, které máme. Neumím teď říct, jestli za sto korun, dvě stě nebo tisíc. Pokud jde o lékařskou službu, tak s tou se zúčastňujeme akcí, které pořádá Zdravé město. Opravdu mne mrzí, že se na podnikatele kouká tak, že jsou bohatí a co bychom jim dávali. Přál bych si, aby vedení města vidělo, jak firmy rostou, jak se modernizují. A nemají to jednoduché,“ uvedl Lubomír Skála.

Starosta města doplnil, že na činnost oblastní kanceláře JHK v Třeboni přispívají i ostatní obce, jako Lomnice nad Lužnicí, České Velenice i další větší obce v okolí. Ukončil diskuzi a zastupitelé hlasovali o protinávrhu Petra Michala, aby příspěvek oblastní kanceláři JHK činil 50 tisíc korun. Pro to ale hlasovalo pouze pět zastupitelů. Pro původní usnesení bylo čtrnáct hlasů. Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Třeboni tak po dlouhém jednání získá dotaci 75 tisíc korun.

Lucie Váchová