„Škola je v majetku města, ale vedení školy ji má v zápůjčce. Postupně si šetří na opravy z odpisů, takže si vše zafinancují sami,“ vysvětlil starosta Jaroslav Hřebík.

Zateplení bude podle jeho slov rozděleno na dvě etapy. V té první bude letos vyměněno třicet oken na severní straně, což bude stát celkem kolem půl milionu korun.

Ve druhé etapě by pak měla být provedena výměna dalších oken. Práce v rámci první etapy by měly začít 1. července a skončit 17. července. Příští týden budou zastupitelé vybírat a schvalovat firmu, která výměnu provede.