Vnitřní části smartphonů, úsporných žárovek či monitorů pokrývá vrstvička prášku, který vzniká z takzvaných prvků vzácných zemin. Ty se označují zkratkou REE. Fungují jako luminofor, tedy světélkující vrstva, bez níž elektronika nefunguje.

„Před recyklací starých zařízení se musí tato vrstva luminoforů seškrabat a prášek se dál skladuje, protože je ve vyšší koncentraci toxický,“ vysvětlila výzkumnice a popularizátorka z Laboratoře molekulární cytogenetiky v Budějovicích Martina Flegrová. Přitom lze prvky REE v nízké koncentraci využívat jako prvotřídní hnojivo. Jak dále uvedla, neexistuje zatím způsob, jak se prášku ekologicky zbavit, případně z něj prvky vzácných zemin znovu získat.

Obrovská naleziště horniny zvané Monazit, ze které se prvky REE dobývají, jsou v Číně. Ta díky tomu pokrývá 90 procent světové těžby. Jak výzkumnice naznačila, znamená to pro západní svět výrazné oslabení domácí výroby, zatímco cena REE stále roste.

Projekt REEgain, kterým se zabývají vědci v Třeboni, hledá řešení této ekonomicky, ale i ekologicky nevýhodné situace. Luminoforovým práškem s prvky REE, který je ve vysoké koncentraci toxický, se tu „krmí“ různé druhy řas. Ty hromadí REE ve svých buňkách. Výzkum by měl v ideálním případě umožnit znovuzískání REE z vysloužilých elektrozařízení právě pomocí řas a jejich opětovné použití v domácí výrobě nových přístrojů. „Pokud recyklace nebude možná, rádi bychom docílili alespoň přeměny materiálu prostřednictvím sladkovodních řas na účinné hnojivo,“ nastínila vedoucí projektu v Třeboni Milada Vítová.