Radní v Dačicích se na svém posledním jednání kromě jiného zabývali možností modernizace výtahu ve školní jídelně. Podle informací starosty Karla Macků došlo k vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele těchto stavebně montážních prací. Starosta upřesnil, že se jedná o výtah v budově školní jídelny, který spojuje kuchyni ve druhém nadzemním podlaží se sklady a zázemím v prvním nadzemním podlaží.

Dodal, že důvodem k modernizaci je fakt, že stávající výtah z roku 1972 je velmi poruchový a nesplňuje již současné normové a legislativní předpisy. "Proto je nezbytné jej co nejdříve zmodernizovat,“ odůvodnil Karel Macků.

Do stávající výtahové šachty tak bude zabudován zcela nový stroj ovládaný frekvenčně řízeným motorem. Kabina i šachta budou mít automatické dveře, což podle starosty zásadně ulehčí obslužnost výtahu a manipulaci se zbožím. Výtah bude dále vybaven dorozumívacím zařízením s přímým voláním na servis. K samotným stavebním a montážním pracím má dojít během letních prázdnin.