Beztrestné odevzdání zbraní umožnila novela zákona o střelných zbraních a střelivu, která platí od 1. července.

„Tímto dnem začalo platit přechodné ustanovení zákona o zbraních, podle kterého zaniká trestnost nedovoleného ozbrojování u osoby, která bez povolení přechovává zbraň kategorie A, B, C anebo D, její hlavní část nebo střelivo, jestliže je dobrovolně ve lhůtě šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona předá kterémukoli útvaru policie do úschovy nebo přenechá ve prospěch státu," objasnila tisková mluvčí policieHana Millerová.

Ten, kdo využije této možnosti a nelegálně drženou zbraň nebo střelivo odevzdá, nemusí policistům ani nic vysvětlovat. „Po provedeném šetření, zda se nejedná o zbraně pohřešované, nebo s nimi byl spáchán trestný čin, se osoba, která je odevzdala, stává jejich vlastníkem," dodala Hana Millerová.

Podle jejích slov je hlavním účelem tohoto ustanovení snížení počtu nelegálně držených zbraní. „Zároveň jde o to, umožnit jejich držitelům tyto zbraně legalizovat," dodala.

Na policii se chystá iMartin Lejtnarz Jindřichova Hradce. „Chci tam odevzdat patrony, které jsme jako kluci sbírali na cvičáku tady v Hradci. Jsou sice slepé, ale doma už je opravdu raději nechci hlavně kvůli dětem, které jsou někdy až moc zvědavé," vysvětlil.

Jako pozitivní vnímá zbraňovou amnestii i Jan  Oliva z jihočeských Borovan. „Ta věc má samozřejmě veliký potenciál. Mezi lidmi je spousta neohlášených zbraní, střeliva a jiného nebezpečného materiálu, ke kterému se dostali formou nálezu, daru, či dochováním z řad předků, sběratele nevyjímaje. Díky amnestii se dosáhne odborné likvidace či naopak muzejních zachování věcí, které by lidé mohli potencionálně znehodnotit sami o mnoho svéráznějšími a nebezpečnějšími způsoby, mezi které patří domácí skladování, odhození do kontejnerů či pohození v místech veřejně přístupných," míní.

Zbraně mohli lidé beztrestně odevzdávat již v roce 2009. Tehdy bylo na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál pracoviště v Jindřichově Hradci odevzdáno 112 zbraní všech kategorií.

„Toto přechodné ustanovení, díky kterému mohou lidé zbraně a střelivo odevzdávat, platí do 31. prosince tohoto roku," uzavřela Hana Millerová.

Petra Jouzová