Žádosti podávají obce, školy, spolky a další organizace prostřednictvím on-line systému Grantys na www.nap.grantys.cz.

Program má za cíl revitalizaci parků, obnovu naučných stezek a ovocných sadů, tvorbu bylinkových zahrádek, úpravu veřejných prostranství se zelení včetně vnitrobloků, revitalizaci studánek a pramenů nebo podporu vzniku projektů na sběr a využití dešťové vody. Z grantového programu Zelené oázy lze získat finance například na zakoupení sazenic, potřebného materiálu, jako je nářadí, kůly nebo pletivo, dále na odborné poradenství nebo na přípravu a tisk výukových a propagačních materiálů..

A co by měly Zelené oázy přinést? „Je potřeba, aby se česká města a obce postupně připravovala a adaptovala na změny klimatu. V praxi zažíváme důsledky změn během nadprůměrně teplých a suchých letních měsíců i nyní během podzimu. Každé i jakkoliv malé opatření, které vrací zeleň nebo zadržuje vodu v městském prostoru, pomáhá snižovat negativní dopady sucha i záplav,“ říká ředitel Nadace Partnerství Miroslav Kundrata.

Vítězné projekty budou známy 13. února 2019. Jejich realizace pak bude probíhat od března do listopadu následujícího roku.