Alice Masaryková byla totiž zakladatelkou Československého červeného kříže. Předání ceny se uskutečnilo 17. května v Senátu Parlamentu České republiky pod záštitou předsedy senátu Přemysla Sobotky.

Zdeňka Hanzalová získala nejvyšší vyznamenání za svou příkladnou práci pro červený kříž. Medaile má 47. číslo v pořadí, více lidí ji v republice tedy nemá. Spolu se Zdeňkou Hanzalovou byla oceněna ještě ředitelka červeného kříže z Ostravy a tři zasloužilí členové. Jak sama tvrdí, ocenění ji velmi mile překvapilo, moc si ho váží a vůbec jej nečekala.

A jak se o vyznamenání dozvěděla?

„Každý rok se u příležitosti Světového dne ČČK, který připadá na 8. květen, uděluje pamětní list těm, kteří se nějakým způsobem zasloužili o činnost jednotlivých oblastních spolků ČČK, dalších jeho složek či kolektivních členů ČČK. Každý rok navrhujeme, kdo by měl tento pamětní list dostat. Letos jsme navrhly předsedkyni ČČK z Hostkovic u Dačic Janu Junkovou. Proto jsem se moc divila, když přišel dopis později také mně, že se mám dostavit do senátu. Je to také ocenění všech lidí v našem oblastním spolku, ale i všech, kteří nám pomáhají. Velmi si vážím tohoto ocenění, jako každého, které jsem dostala. Stejně si cením totiž také Pamětní medaile města Jindřichův Hradec, protože město nás velmi podporuje. Dík, patří také mé rodině, manželovi a dcerám, protože bez jejich podpory bych toho nedosáhla,“ popsala Zdeňka Hanzalová.

Podle jejích slov je to právě město Jindřichův Hradec a Jihočeský kraj, díky kterým mohou slavnostně předávat také bronzové plakety bezpříspěvkovým dárcům krve, které se jinak dávají na transfuzních stanicích.

„Je mi proti srsti dávat dárcům ocenění mezi dveřmi na transfuzní stanici. Někdo dosáhne pouze deseti odběrů a pak už třeba nemůže ze zdravotních důvodů dávat dál. Je také dobře, že se o příkladném člověku, jako je dárce, dozví také veřejnost. Dát malou kytku a občerstvení je minimální dík, který mu díky městu a kraji můžeme dát.“
Ředitelka jindřichohradeckého oblastního spolku vede příkladně děti a mládež pod heslem: „Jdi za pravdou, ale nehádej se, vystupuj slušně.

„Máme nejsilnější mládež v republice, která čítá 120 mládežníků. Máme školící střediska, přičemž jedno v dubnu pro 20 dětí od 11 do 15 let a druhé v květnu pro 35 dětí od 9 do 11 let. V tomto věku, když se děti chytnou, tak mají zájem o první pomoc i v pozdějším věku a naučí se rovněž hezky vystupovat.“

Mladí zdravotníci jí její péči nedávno oplatili, protože jejich mladší i starší tým ze základních škol z okresu se umístil na předních místech v celorepublikovém kole soutěže. Zdeňka Hanzalová nyní odjíždí s dětmi na každoroční rekondiční tábor do Lomů. Tábor je určen dětem, které mají pohybové vady.