Dcera Belgičanky a českého sládka z Plzeňska se narodila 20. listopadu 1921. I když žila v Belgii, s naší vlastí ji pojila pevná pouta. V roce 2005 se její osudy dokonce úzce provázaly díky našemu Klubu historie letectví s J. Hradcem.

Celý její život je nevšedním příběhem hodným filmového scénáře. Vždyť kolika lidem se podařilo seznámit prostřednictvím vizitky zanechané na hřbitově? Když jsem tento příběh vyprávěl svým přátelům, asi pro většinu z nich jsem vypadal jako fantasta. Naštěstí mám na celou událost dalších osm svědků z našeho klubu, se kterými jsme v červnu 2005 absolvovali „Expedici Tain“.

Tehdy jsme jako jednu z prvních lokalit navštívili jihoskotský hřbitov Haddington, kde jsou v zemi uloženy ostatky českého špičkového akrobata a vynikajícího válečného stíhacího pilota Václava Jíchy. Tvrdí se, že králové nebes neumírají v posteli. Václav zahynul v únoru 1945 po havárii transportního letounu Avro Anson. U jeho náhrobku jsme našli tři barevné fotografie zatavené do nepromokavé fólie a pod nimi napsaný text od paní Juliette „Julinky“ Liškové, vyznávající lásku svému věčně milovanému Vendovi. Tento krátký příběh nás natolik oslovil, že jsme nechali u růže převázané českou trikolórou vizitku s prosbou o případné předání kontaktu paní Julince.

Uteklo skoro půl roku a my s kolegy na vzkaz téměř zapomněli. Před Vánocemi 2005 jsem však ve schránce našel dopis z Bruselu, ve kterém nám paní Julinka Lišková děkovala, že jsme na jejího Vendu nezapomněli. Od té doby jsme si příležitostně psali a telefonovali.

Po roce „známosti“ jsme s kamarády začali plánovat cestu do Bruselu, abychom tuto výjimečnou ženu poznali osobně. Jenže čas plynul, roky utíkaly a ač jsme již několikrát měli s Julinkou pevně stanovený termín, k setkání nedošlo. Až v listopadu 2009 konečně skončily plány a nastala realita. Moji kolegové z klubu Radek Novák, Vladimír Vondra, Aleš Hazuka a Michael Šafránek usedli do vozu a vydali se na dvoudenní cestu do Bruselu.

Z této akce vznikl televizní dokument A. Hazuky „Setkání v nebi“, který jste mohli poprvé spatřit v Objektivu České televize v neděli 27. prosince loňského roku. Ve vzpomínkách Julinky zaznělo, jak se během své návštěvy v předválečném Československu seznámila na letišti v Praze Kbelích s akrobatem Václavem Jíchou, do kterého se na první pohled zamilovala. Protože Julinka byla sportovní pilotka, která v té době již absolvovala základy akrobacie, na jejich vroucný vztah dohlížel sám bájný Ikaros.

Jako v případě miliónů dalších lidských osudů, také o budoucnosti těchto mladých snoubenců rozhodla válka. Václav odešel bojovat proti nepříteli, patřil mezi nejúspěšnější čs. piloty ve Francii a Velké Británii, zatímco Julinka žila doma až do svého totálního nasazení v únoru 1943.

Václav zahynul téměř na sklonku války, avšak Julinka o něm ještě dlouho neměla žádné zprávy. Stále čekala na svého Vendu. Když zmizela i poslední naděje, dala se v poválečném Německu do služeb USA. Poté pomáhala řadě zahraničních leteckých historiků, z vlastní iniciativy zpracovávala osudy čs. aviatiků, kteří zahynuli v období 1939 - 1945 na území Beneluxu.

K hrobu Václava Jíchy v Haddingtonu se poprvé dostala až v roce 1997. Od té doby sem jezdila poměrně často. Právě díky jejímu vzkazu Vendovi, který zanechala u hrobu, vzniklo naše několikaleté přátelství. Julinka nechtěla v médiích o své celoživotní lásce s Vendou dlouho s nikým mluvit. Až nedávno svěřila svůj příběh britské BBC a v listopadu 2009 pak mým kolegům. Nikomu více. V dopise před loňskými Vánocemi jsme si s Julinkou slíbili, že za ní v dubnu přijedeme a my dva se konečně osobně poznáme.

Bohužel, tento slib už nedokážu nikdy splnit. Paní Juliette „Julinka“ Lišková zemřela v sobotu 23. ledna 2010 ve věku nedožitých 89 let!
Paní Julinko, vzpomínáme na Vás. Přejeme Vám šťastný let za Vaším Vendou do aviatického nebe!

Vladislav Burian