Pod vedením předsedkyně záklaní organizace Českého svazu žen Žíteč Hany Pánové se ženy společně s dětmi vydaly na místo, kde se balónky vypouštěly. Jak popsala členka žítečského svazu žen Renata Kočí, děti cestou plnily nejrůznější úkoly.

"Například skládaly obrázky, poznávaly rostliny nebo řešily naučné kvízy. Když se statečně "prokousaly" všemi úkoly, čekaly na ně balónky, které dětem a samozřejmě i dospělým účastníkům akce naplnil heliem Aleš Bednář ze společnosti Linde Gas České Budějovice," vypověděla s tím, že mu za to patří velký dík.

"Když byly všechny balonky naplněné, byla na řadě společná fotografie a samotné vypuštění. Děti dostaly na závěr odměny," zmínila a dodala, že akce k poctě 50 let výročí se velmi zdařila ke spokojenosti všech zúčastněných.