Nad tím, proč stále ještě není zkolaudováno, se pozastavil na posledním zasedání zastupitel Jiří Vopátek: „Zjistil jsem, že kluziště není dosud zkolaudováno, protože přesahuje hygienické limity, uvedl.“ Kluziště bylo také podle Jiřího Vopátka nejprve převzato a poté byl nastartován zkušební provoz. Na otázky, čím jsou porušeny hygienické limity a proč bylo nejprve převzato a pak byl až zahájen zkušební provoz, odpověděl na zasedání Miroslav Hájek z finančního a majetkového odboru města Třeboně. „U kluziště bylo postupováno obdobně jako u jiné technické stavby. Stavba se uvádí do zkušebního provozu, protože až teprve ten ukáže, jaké má nedostatky. Stavba je tedy legální a žádný problém zde nevzniká. Limity jsou překročeny v úrovni hluku u oken.“ Na kluzišti se ještě před letošní sezonou budou provádět úpravy, které jsou právě výsledkem zkušebního provozu.

Dojde k úpravě oplocení chladících jednotek, zakrytí čerpadel, zhotovení schůdků pro bezpečné přecházení potrubí, Dále bude zpevněna plocha před pokladnou s čistící zónou a dojde k zakrytí prostoru mezi technologickým kanálem a mantinely včetně utěsnění spár mezi mantinely na severní straně chlazené plochy.

Kluziště bylo předáno do provozu už v prosinci roku 2008. Celkem vyšlo kluziště na částku přes 22 milionů korun, z městské kasy bylo zaplaceno přes 17 milionů korun a 5 milionů korun činila dotace. Na kluziště bylo vydáno stavební povolení jako na dočasnou stavbu, nebude tedy trvalého charakteru. Starosta Jiří Houdek ke kluzišti poznamenal, že nebylo šťastné jej z hlediska dotací svěřit celé do pronájmu technickým službám.