Rada města schválila Operační plán zimní údržby na letošní zimu, který vypracovaly Služby města Jindřichův Hradec. Služby města v zimě udržují místní komunikace a chodníky ve vlastnictví města. Celkem se jedná o 93 km chodníků a 99 km silnic.

Seznam udržovaných komunikací a chodníků byl letos podle mluvčí města J. Hradce Elišky Čermákové doplněný o nově zbudovanou stezku pro chodce a cyklisty pod mostem z Denisovy ulice směrem na Jindřiš, o nově zbudovanou cyklostezku podél komunikace mezi starou a novou Radouňkou, o chodník podél silnice v Dolní Radouni, a doplněn byl také chodník propojující ulici Hvězdnou s ulicí Havlíčkovou za domem č.p. 45, podél mateřské školy.

Konec října v Třeboni a Jindřichově Hradci.
OBRAZEM: Podívejte, jak si hrají s barvami říjnové dny v Třeboni a Hradci

Silnice a chodníky jsou rozděleny do čtyř kategorií podle důležitosti zajištění sjízdnosti a schůdnosti těchto ploch. Do první kategorie patří rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace, sběrné a frekventované komunikace pro pěší.

„Tyto komunikace musí být uklizeny do čtyř hodin od skončení sněžení. Komunikace v druhém pořadí do 12 hodin, třetí v pořadí nejpozději do 48 hodin a poslední kategorie nemá časový limit pro úklid,“ uvedl starosta Jindřichova Hradce Jan Mlčák. Zimní období začíná pro Služby města 1. listopadu a končí 31. března, pokud tomu budou odpovídat klimatické podmínky. Společnost má k dispozici deset sypačů s pluhem a pět záložních vozidel.