Od února 2010 do konce října 2011 "pásli" slečnu Janu na E55. Ubytovali ji, poskytovali jí stravu a vozili ji na „pracoviště“ do Skoronic. Na trase ji hlídali a přebírali od ní peníze, které si vydělala prostitucí. Poškozená odhadla, že po 21 měsíců kromě pěti dnů, kdy nebyla na trase, denně vydělala průměrně 160 eur. Obvinění jí prý řekli taxy, které má po klientech požadovat. Soud ale zapochyboval o každodennosti jejího nasazení i o výši tvrzeného výdělku.

Obžalovaní skutek popřeli. Janu jim podle Jana přivedl známý, jehož jméno neznají. Chtěl, aby jí sehnali práci a nechali u nich bydlet. Pak se údajně domluvila s další dívkou, že budou prostituovat. Někdy jí půjčil auto, někdy ji svezl, ale nikdy ji k ničemu nenutil a nikdy od ní nebral peníze. Občas jim prý přispěla tisícovkou. Pokud jí častěji volali na mobil, tak proto, že se na trase bála nějakých Ukrajinců. Poškozená připustila, že u pbviněných zůstávala dobrovolně, nenutili ji násilím, spíš prý šlo o citové vydírání. Neviděla jinou alternativu.

K trestnímu řízení se připojila s nárokem na náhradu majetkové újmy, resp. na vydání bezdůvodného obohacení, ve výši 102 900 eur za odevzdané peníze vydělané prostitucí. Odečetla pasákům náklady za její ubytování, za interrupci, po níž prý druhý den zase musela šlapat, a splátky dluhů, ale započítala naopak 6132 korun vyplacené podpory v nezaměstnanosti, které prý ve skutečnosti převzali obvinění, 15 658 korun dluhu na zdravotním pojištění po vyřazení z evidence uchazečů o práci, další náhrady a také nemajetkovou újmu ve výši čtvrt milionu „za ztrátu důstojnosti, omezení svobody a soukromí“.

Okresní soud soud shledal kuplířství obžalovaných prokázaným. Už jen to, že poškozené za 47 dnů volali 503krát, prokazuje, že ji na trase kontrolovali. Soud připustil, že slečna Jana má nárok na vydání peněz, které si vydělala prostitucí a které předala obžalovaným. Ty představují jejich bezdůvodné obohacení z nepoctivého zdroje. Jakákoli dohoda o dělbě zisku z prostituce totiž odporuje zákonu a je od počátku neplatná. Ve věci ale nebylo prokázáno, jakou částku manželům předala. Podle jiných případů a svědkyň jsou běžné taxy za sexuální služby do auta 20-25 eur. Poškozená také podle kolegyň nevydělávala každý den. Soud ji proto s uplatněným nárokem odkázal na občanskoprávní řízení.

Odvolání prostitutky Jany v trestní věci krajský soud zamítl jako nedůvodné.