Po čtyřech letech od vydání nového územního plánu se blíží jeho první změna. První pokus o úpravu se uskutečnil už loni, zastupitelé ji ale nakonec neschválili.

Podle Petry Vozábalové, vedoucí oddělení územního plánování, dorazilo loni 55 připomínek a námitek k plánované úpravě dokumentu. Nyní, v novém termínu do konce letošního dubna, jich úřad přijal dalších 22. Výbor pro územní plánování všechny podněty probral a hlasoval o nich. „Dalším krokem, zhruba na přelomu května a června, bude zveřejnění návrhu zprávy se zapracovanými podněty,“ uvedla vedoucí.

K tomuto návrhu se opět bude moci vyjádřit veřejnost, zcela nové podněty už ale úřad přijímat nebude. Po tomto kolečku se materiál dostane na stůl radním a poté zastupitelům, načež úřad vybere projektanta, který připraví grafický plán.

Podle stavebního zákona musí zastupitelé jednou za čtyři roky roky dostat zprávu o plnění ÚP s návrhem změny. Více je na webu města www.jh.cz. v sekci Územní plánování.