Dosavadní vedoucí oddělení interního auditu města a dosavadní vedoucí kulturního domu Střelnice opouštějí své funkce, aby se postavili do čela hradecké radnice. Na které odbory by chtěli dohlížet? Kudy by se měl ubírat rozvoj města? A co by nové vedení radnice mělo dělat jinak, než se dělo doposud?

Magda Blížilová, ANO, Jindřichův HradecZdroj: Deník / Adam HudecMagda Blížilová, první místostarostkaNarodila se 13. 6. 1969 v Jindřichově Hradci. Je vdaná a má dvě děti. Absolvovala dvě fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a získala titul inženýra. Mezi její záliby patří rodiny, příroda a také cestování. „V Jindřichově Hradci se mi žije dobře. Mám rodinu a mám práci. Jindřichův Hradec je krásné město, jehož potenciál není plně využit,“ myslí si.

Které odbory byste chtěli řídit? Ke kterým máte nejblíž?
M. Blížilová: Asi není úplně rozhodující, co bych chtěla mít jako místostarostka „pod sebou“. Je nutné si uvědomit, že některé odbory na sebe více či méně navazují. To znamená, že by bylo vhodné řídit například finanční odbor a odbor správy majetku města. K těmto dvěma odborům samozřejmě lze přidat odbor školství, mládeže a tělovýchovy nebo odbor sociálních věcí. Určitě se s druhým místostarostou domluvíme tak, aby to bylo ku prospěchu fungování města.

Radim Staněk, ODS, Jindřichův HradecZdroj: Deník / Adam HudecRadim Staněk, druhý místostarostaNarodil se 28. 7. 1973 v Jindřichově Hradci. Je ženatý a má dvě děti. Dálkově vystudoval obor Management zdravotnictví na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde získal bakalářský titul. 17. ledna 1994 nastoupil na městský úřad, na odbor školství, kultury a tělovýchovy, kde dostal na starost kulturní dům Střelnice. Mezi jeho koníčky patří sport, je trenérem mládeže Veslařského klubu Vajgar, také aktivní pohyb, například nordic walking. „V Hradci se mi žije dobře, protože tu mám téměř celou rodinu a také spoustu kamarádů, na které se můžu vždycky spolehnout. Dá se i říct, že je tu bezpečno,“ říká.

R. Staněk: O tom, co kdo budeme řídit, že stále zatím jedná. Samozřejmě ale nejblíž mám ke kultuře, ke sportu. Nicméně na úřadě jsem od roku 1994, byl jsem radním i zastupitelem města… nechci vůbec říct, že všemu rozumím, ale nebránil bych se žádnému odboru a je to pro mě výzva i šance se v něčem vzdělat. Bude ale záležet na koaliční smlouvě.

Jakým směrem by se měl vydat rozvoj města?
M. Blížilová: Město by se mělo začínat zabývat otázkou SMART CITY (chytré město). Jedná se o propojení jednotlivých technologií do funkčního celku, který umožňuje úspornější provoz města a zkvalitnění života jeho obyvatel. Výstavba bytových domů a startovacích bytů je nezbytná, stejně tak jako vybudování parkovacích domů. Revitalizace, respektive odbahnění Vajgaru také bude na pořadu dne. Nesmíme zapomenout na vytvoření vhodných podmínek pro nové zaměstnavatele, kteří by v našem městě vytvořili nová pracovní místa.

R. Staněk: Když chceme město rozvíjet, tak by město mělo vytvářet podmínky – pro bydlení, pro zaměstnávání, pro podnikání. To jsou všechno takové fráze, které zaznívaly ve volebních programech. Zmíním třeba řešení parkování v podobě parkovacích domů, do výšky nebo pod zem, jde o šetření místem. Využití Vajgaru, zabahnění rybníka je velký problém. Bláto do Vajgaru putuje z celé kaskády, od Ratmírovského a Krvavého rybníka. V Táboře se do toho pustili a mají super rybník s čistou vodou. Má ubývat dotačních programů z EU a město má finanční rezervy, i vzhledem k tomu je na tuto akci ideální čas. Je podle mě za minutu dvanáct. Další věcí je pivovar. Nejsem zastáncem toho, aby se do něj stěhovalo kino. Nabízí se to, aby se z něj stal spolkový dům. Potřebovali bychom také divadlo s elevací a nejméně čtyřmi sty míst. Musím se pochválit a pochválit celý kolektiv Střelnice, protože poslední dobou máme většinu divadel vyprodaných, to znamená 550 míst. A sál Střelnice na to už nestačí, od nějaké patnácté řady mají diváci značně snížený zážitek. Ale tohle jsou jen některé věci, o rozvoji města by se dalo povídat hodiny.

Co by nové vedení radnice mělo dělat jinak? Co by se podle vás mělo změnit?
M. Blížilová: Nemyslím si, že by se měly měnit věci, které fungovaly, jen proto, že se vyměnila část vedení na radnici. Musíme se zaměřit na větší komunikací s veřejností a dát jí prostor na její vyjádření. Naslouchat spoluobčanům a zabývat se jejich názory je vždy přínosné. Dále je nutné se zaměřit na získávání dotací na investice, v tom byly dle mého názoru v uplynulých letech rezervy.

R. Staněk: Jsem ve vedení města krátce na to, abych tohle mohl hodnotit. Musím říct, že ne všechno, co se udělalo, je špatně. Já sám bych měl problém s vybudováním planetária v hodnotě kolem 50 milionů korun bez dotace. Pořád mi také vadí nákup Obory nebo nákup dětského tábora na Osice. Obecně by se měly více promýšlet investice, přišlo mi, že se tu občas střílelo od boku.

Poslední otázka míří na pana místostarostu. Co se stane s místem, které uvolníte ve vedení Střelnice?
R. Staněk: Mým zástupcem je nyní stávající zaměstnankyně paní Ivana Bačáková. V současné době hledáme člověka, který bude pověřen řízením na určitou dobu. Uvažuje se o zřízení odboru kultury. A pokud by odbor kultury vznikl, ukládá zákon vypsat veřejné výběrové řízení na obsazení jeho vedoucího.