Ve chvíli, kdy se po podzimních komunálních volbách stal místostarostou Radim Staněk, dosavadní vedoucí kulturního domu Střelnice, vzniklo na kultuře volné místo. Na středeční schůzi radní města rozhodli, že jeho nástupcem se stane Jiří Kubát, dosavadní referent kulturního domu.

„Pan Kubát je dočasně pověřený vedením Střelnice,“ potvrdil místostarosta Staněk. Protože sám nyní vykonává veřejnou funkci, má úřad povinnost „držet“ mu jeho místo na Střelnici až do dalších voleb za čtyři roky.

Na kultuře se tím pádem uvolnila pozice referenta, na kterou už radnice vypsala výběrové řízení. Zájemci naleznou informace o pracovní pozici referenta, která zahrnuje jak přípravu kulturních akcí, tak hlídání financí, na úřední desce města a své přihlášky mohou zasílat až do 4. března.


Co dělá referent?
Mimo jiné zabezpečuje kulturní akce včetně dramaturgie, vystavuje faktury a hlídá čerpání rozpočtu.