Někde k tomu ještě zmizely značky upravující přednost a nyní se zde řidiči musejí řídit pravidlem pravé ruky. Hlavně pro místní, kteří tudy projíždějí již, dá se říci s denní rutinou, to může být překvapením. Často si ani nové značky se zónou nevšimnou.
Podle hradeckého místostarosty Bohumila Komínka jsou začátky a konce zóny řádně označeny tak, aby byly v souladu se zákonem. „Zóny se dělají tam, kde je třeba zpomalit dopravu. A aby se doprava skutečně zpomalila, tak je dokázáno nejenom u nás, ale i ve světě, že tomu pomáhá právě uplatňování přednosti zprava, která nutí řidiče u každé křižovatky zpomalit," vysvětluje Bohumil Komínek.
Město nyní na popud dopravní policie řeší u třech křižovatek určité dočasné možnosti vodorovným značením, jak alespoň říci řidičům, aby dali pozor, že zde platí přednost zprava, i když pod každým začátkem zóny je na to dodatková tabulka. „Jedná se o křižovatku ulic Třebíckého a Sládkovy, kde nám občané říkají, že je to nepřehledné. Dále u Penny na sídlišti Hvězdárna a dále na křižovatce ulic 28. října a Na Výsluní, kde si občané stěžovali jednak na nepřehlednost a také na skutečnost, že zóna je na začátku komunikace, a než ji řidič projede, že už si to ani neuvědomí," říká Bohumil Komínek.