Tehdy měla být pouze doplňkem lesnického a mysliveckého muzea v sousedním loveckém zámku, proto zde byly chovány především tradiční druhy naší lovné zvěře, doplněné některými cizokrajnými zvířaty, jako jsou papoušci, nandu, lama nebo kočkodan.

Ve své historii musela několikrát bojovat o přežití. Po 2. světové válce byla zoo jako schwarzenberský majetek znárodněna a v řízení zoo se v průběhu dalších 25 let postupně vystřídalo několik správců, kteří nebyli schopni zajistit její odborné vedení. Poslední provozovatel v tomto období - Zemědělské muzeum Praha - nemělo na činnosti ani udržení zoo zájem. Zoo začala silně upadat a jeho nadřízený orgán, Ústav vědeckotechnických informací ČSAV, doporučil její zrušení.

close Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou nabídly v pátek 29. března odpoledne bohatý program všem generacím. info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou letos v březnu.

I přes nízkou úroveň vybavení zoo a její velikost byl zájem veřejnosti o ni ale stále vysoký a návštěvnost se v 60. letech pohybovala okolo 150 000 lidí za rok. Zoo v roce 1971 naštěstí převzal do správy Jihočeský krajský národní výbor a 1. dubna 1972 byla zřízena nová příspěvková organizace: Zoologická zahrada Ohrada. Nosným programem zoo se stal chov československé fauny a v tomto duchu se zoo začala pomalu rozvíjet a obnovovat. I přes tyto snahy ale zůstávala stále spíše malým „zookoutkem“ o rozloze přibližně 1,5 ha.

Po zániku krajských národních výborů v roce 1990 se zřizovatelem stal Okresní úřad v Českých Budějovicích. Zoo Ohrada tak zůstala společně se Zoo ve Dvoře Králové státním zařízením, zatímco ostatní české zoologické zahrady byly převedeny pod jednotlivá města. Rok na to se Zoo Ohrada stala zakládajícím členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad (UCSZOO) a od roku 1997 je členem Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA). V této době byla zmodernizována významná část expozic, například u části výběhů byly nahrazeny stávající mříže nebo pletivo sklem a došlo také k rekonstrukci a především k rozšíření rybníčků s vodními ptáky při břehu Munického rybníka na rozsáhlé moderní a zajímavě pojaté expozice. Zoo také získala do vlastnictví tři hektary ploch k dalšímu rozvoji.

close Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou nabídly v pátek 29. března odpoledne bohatý program všem generacím. info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou letos na konci března.

Po zrušení okresních úřadů v roce 2003 hrozilo, že zoo bude znovu přičleněna k zemědělskému muzeu. Naštěstí se jí již podruhé v historii ujal Jihočeský kraj a stal se jejím současným zřizovatelem. Zoo se začala rozvíjet podle nové koncepce. Dostala nový název „Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou“ a do současné doby obměnila nebo zmodernizovala prakticky všechny své expozice. Její rozloha se zvětšila na téměř 6 hektarů. Zoo se stala členem Euroasijské regionální asociace zoo a akvárií (EARAZA), získala prestižní členství ve Světové asociaci zoologických zahrad a akvárií (WAZA) a zastoupení má také v Mezinárodní asociaci vzdělávacích pracovníků zoo (IZE).

Zoo dnes chová téměř 300 druhů živočichů v počtu více než 2200 exemplářů od nejmenšího mravence po největšího losa evropského. V zoologické zahradě jsou pro zvířata vytvářeny podmínky co nejvíce podobné jejich typickému prostředí. Pozornost je věnována také pestrým výsadbám rostlin, vhodně doplňujícím expozice se zvířaty. Napodobením přirozeného biotopu zvířat a také kombinací několika vhodných druhů živočichů se zoo snaží zachovávat jejich přirozené instinkty a chování. Expozice Zoo Hluboká, představující výseky z různých částí přírody i s její rozmanitostí živočichů a rostlin, nabízí návštěvníkům možnost objevit a na vlastní kůži poznat úžasný divoký život naší planety.

close Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou nabídly v pátek 29. března odpoledne bohatý program všem generacím. info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Letošní Velikonoce v hlubocké zoo.

Návštěvníci zde dnes mohou vidět především zvířata z oblastí mírného pásu Evropy a Asie. Menší exotické expozice představují faunu Austrálie, Afriky a Jižní Ameriky, z nichž zaručeně nejlákavějším je malý pavilon Matamata s prostředím tropických pralesů. Nejrozsáhlejší stavbou poslední éry je soubor expozic pod společným názvem „Nová setkání“, které jsou věnované horským zvířatům, některým velkým šelmám Euroasie, živočichům euroasijských stepí a také evropským a především českým plazům.

Současná moderní Zoo Hluboká je chovem řady druhů zvířat zapojena do evropských záchovných programů i do záchranných programů fauny ČR, při kterých spolupracuje s ostatními zoologickými zahradami z celého světa i s orgány a organizacemi ochrany přírody ČR.

close Velikonoce v Zoo Hluboká nad Vltavou nabídly v pátek 29. března odpoledne bohatý program všem generacím. info Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová zoom_in Letošní Velikonoce v hlubocké zoo.

Návštěvníci mají k dispozici moderní restauraci a vybudováno bylo vzdělávací centrum s programy pro školy i veřejnost. Kromě toho zoo pro veřejnost pořádá množství doprovodných akcí. Zoo spolupracuje s vysokými školami, zejména s Jihočeskou univerzitou například při realizaci závěrečných prací studentů, odborné praxi i výuce.

Návštěvnost Zoo Hluboká vzrostla na 250 až 280 tisíc vstupů ročně a je jedním ze třech nejnavštěvovanějších turistických cílů v Jihočeském kraji.

Zdroj: Roman Kössl, zástupce ředitele hlubocké zoo