Jindřichův Hradec – Rada města schválila navýšení počtu Jindřichohradeckého zpravodaje z 1000 kusů na 1500.

„Z důvodu velkého zájmu občanů o tento měsíčník, nadcházející turistické sezoně a požadavku místních částí, jsme nechali zpracovat kalkulaci na zvýšený náklad,“ sdělil starosta Stanislav Mrvka. Z ní vyplynulo, že při počtu 1500 kusů se náklady na vydávání snižují.

Proto bylo radou města schváleno uzavření dodatku k rámcové smlouvě se tiskárnou.