Jsou hádky a dohady u konce? To se skutečně potvrdí až dnes odpoledne. Z dnešního ustavujícího zastupitelstva, kdy se od 16 hodin v sále Střelnice na veřejně přístupné schůzi sejde sedmadvacet nově zvolených zastupitelů, by měla vzejít jména lidí, kteří se budou starat o rozvoj města v dalších čtyřech letech – tedy starosty, místostarostů a radních.

Týdny, které uplynuly od říjnových voleb, se nesly ve znamení zákulisních jednání, vypouštění lživých informací, vnitrostranických bojů a neochoty ke kompromisu. Obecně lze zcela jasně říct, že zvolené strany mezi sebou bojovaly výhradně o posty, na jednáních nepadala téměř žádná slova o programech nebo o rozvoji města.

Nezbývá než doufat, že dnešním odpolednem tento smutný, neutěšený stav skončí. Pokud se zastupitelé nedohodnou, vládne dál minulé vedení města – tento stav může v extrému trvat až do příštích voleb. Pro město by to ale mimo jiné znamenalo velká finanční omezení.

O čem je ustavující zastupitelstvo?
- Zastupitelé skládají slib.
- Schvaluje se volební řád zastupitelstva pro volbu starosty, místostarostů a členů rady města. Ač se jedná o veřejné činitele zvolené obyvateli, tyto volby mohou být tajné.
- Stanoví se počet radních a místostarostů.
- Volí se zvlášť starosta, místostarostové i radní.
- Nově zvolený starosta veřejně vystoupí.